Kötődés és matematika

(egészségmegőrzés–emberi kapcsolatok – tematikus nap)

Bizonyára fel tudja idézni az olvasó, amikor a róka arra tanítja a Kis herceget, milyen fontos, hogy mindig ugyanabban az időben érkezzen látogatóba, hogy fel tudjon készülni rá, és már egy órával előbb díszbe öltöztethesse a szívét.

Nem tudom, hogy ki hogy van a váratlan vendégekkel.

Érdekes, azért néha jó érzés, ha „csak úgy” ránk nyitja valaki az ajtót, de nem mindig örülök.

Egy dolog viszont biztos!

A keddi énekpróbákat mindannyian nagyon szoktuk várni! Vannak, akik már abból is sportot űznek, hogy a próba végétől elkezdenek visszaszámlálni a következő kezdésig.

A ragaszkodás, kötődés igénye a szakirodalmak szerint egy elsődleges motivációs tényező, ha a tanulásról van szó. Márpedig az énekpróbán sokmindenről tanulunk! Nem árt a kitartás!

A hatékony tanítás szempontja

Hobbi szinten foglalkozom a hatékony tanítási módszerek tanulmányozásával, így találkoztam a kötődés pedagógiájával, a motiválhatóság témakörével, a „Kentenich pedagógiával”. Úgy érzem, ez a téma most ide illik. Joseph Kentenich pedagógiai rendszerében öt alapelem található, melynek egyike a kötődéspedagógia. Mindegyiket áthatja a természetfelettibe vetett hit is, ő papként élte életét. Aki foglalkozott már az érzelmi intelligencia kérdéskörével, akkor találkozhatott ezzel a szemlélettel.

A kötődéspedagógia fogalma

„Kötődéspedagógia – A kötődések a leghatékonyabb nevelőeszközök, amelyek pedagógiai sikerhez vezetnek. A kötődések (személyhez, dolgokhoz, helyekhez, eszményekhez) áthatják az ember egész személyét, értelmét, akaratát és érzelmeit, és olyan viselkedéshez vezetnek, amelyeket saját energiáik motiválnak. A kötődéspedagógia a helyes, tartós kötődések kialakításáról, a kötődésképesség neveléséről szól. Eredményeként az életünk minden körülménye, minden ember és tárgy szimbólummá, Isten hírnökévé válik. „A dolgok kis próféták”, amelyek Isten üzeneteit közvetítik. Ebben az esetben is a hatékony alkalmazás előfeltétele, hogy a nevelő saját élményekkel, tapasztalatokkal rendelkezzék a helyes kötődések erejéről, hogy ezáltal is fejlessze ezeket a képességeket, illetve, hogy képes legyen a természetes kötődéseket a természetfeletti világ felé továbbvezetni.” (forrás)

Visszatérve a visszaszámláláshoz, egyik énekes társunk, aki egy iskolában tanítónő, feladta a gyerekeknek a leckét! 

afeladatszövegeláthatóMiskó keddenként kórusba jár énekelni. A próba 17.00 órakor kezdődik. Hány órát kell várnia a következő próbáig, szerda 15.00 órától ?Adat:Megoldási terv:Számítás:Válasz:

agyerekekbőszenszámolnak

agyerekekjelentkeznekésegyüttgondolkodnakhangosan

afeladatamegoldással, 146 óra

Nem vagyok tanító néni, de jó tudni, hogy az egészséges kötődésnek milyen nagy jelentősége van a nevelésben is, a három kis gyerkőc mellett a gyakorlóterep biztosított!!!