„Ne félj!” Bátorító igék Ézsaiás könyvéből

Krisztusarc, Ati fiúnk rajza 13 évesen

10 jóleső idézet a Bibliából

Még mielőtt ezeket megosztanám szeretnék leírni valami fontosat. Én abban hiszek, s azt tapasztaltam, hogy amikor már Isten valamiben egyszer hitre vezetett, de mégis elbizonytalanodom, akkor segítenek igazán a bátorító igék. Tehát ha a tizedik emeletről szeretnénk leugrani, de félünk, és így szeretnénk erőt gyűjteni ehhez a tettünkhöz, nos, akkor ne ezt a bejegyzést olvassuk! 🙂

S miért pont Ézsaiás?

Rengeteg bátorító ige van a Bibliában, s csak éppen erre „böktem”. Szeretnék kigyűjteni majd minél többet.

Tartalom:

 • 1. Félek a „hatalmasoktól”!
 • 2. Szükség van a bátorításunkra!
 • 3. Csak bátran az örömhírrel!
 • 4. Nagyon aggódom!
 • 5. Túl nagy a teher
 • 6. Van jövőnk!
 • 7. Gyalázzák nevem!
 • 8. Félek, hogy elfordult tőlem
 • 9. Összetörtek, kifosztottak
 • 10. Isten hordoz egész életünkön át
 • Félek a” hatalmasoktól”!

  2 Mindez pedig így történt: Hírül vitték Áháznak, aki Dávid király utóda volt Júda trónján, hogy Arám és Izráel királyai összefogtak Júda ellen. Ennek hallatára Áház és egész népe nagyon megrémült: úgy ingadoztak, mint a fák a szélben.
  3 Ekkor az Örökkévaló szólt Ézsaiásnak: „Fiaddal, Seárjásúbbal együtt menjetek ki a Felső-tóhoz, a csatorna végéhez, ahol a ruhafestők mezeje van. Ott fogtok találkozni Áházzal,
  4 akinek ezt mondd: Vigyázz, ne ess kétségbe! Légy nyugodt, és ne félj! Ne ijedj meg Recín haragjától, se az arámi seregtől, se Remaljá fiától! Fenyegetésüknek nagyobb a füstje, mint a lángja! Ne félj tőlük!
  5 Igaz, hogy ők gonosz terveket szőttek ellened és országod ellen. Igaz, hogy Arám és Izráel királyainak az a szándéka, hogy
  6 megtámadják é
  s elfoglalják Júdát, azután magukhoz csatolják, és Tábeal fiát tegyék meg királynak Júdában.
  7 De az Örökkévaló Isten azt mondja:
  Nem lesz abból semmi,
  tervük kudarcot vall!

  (Ézsaiás 7: 2-7)

  Szükség van a bátorításunkra!

  3 Erősítsétek azokat,
  akik lecsüggesztik kezüket,
  akiknek térde roskadozik!
  4 Mondjátok azoknak, akik feladták a reményt:
  „Bátorság, ne féljetek!

  (Ézsaiás 35: 3-4a)

  Csak bátran az örömhírrel!

  9 Sion, jó hírt viszel,
  hát magas hegycsúcsra menj fel!
  Jeruzsálem, jó hírt kiáltasz,
  ereszd ki hát hangodat!
  Ne félj, hirdesd bátran Júda városainak:
  „Nézzétek, Istenetek jön!”
  10 Nézzétek, az Örökkévaló Isten jön hatalommal!
  Erős kézzel uralkodik.
  Magával hozza népének jutalmát,
  de ellenségeinek megfizet érkezése előtt.

  (Ézsaiás 40: 9-10)

  Nagyon aggódom!

  10 Ne félj,
  mert veled vagyok!
  Ne aggódj,
  mert én vagyok Istened!
  Megerősítelek,
  sőt, megsegítelek!
  Igazságos jobbommal felkarollak,
  és megtartalak.

  (Ézsaiás 41: 10)

  Túl nagy a teher

  „Ne félj, mert megváltottalak!
  Neveden szólítottalak, enyém vagy!
  2 Mikor vízen kelsz át,
  veled vagyok.
  Ha folyókon,
  azok el nem borítanak.
  Mikor tűzön mész keresztül,
  téged meg nem éget,
  lángja nem emészt meg,
  3 mert én vagyok Istened, az Örökkévaló,
  Izráel Szentje, Szabadítód.

  (Ézsaiás 43: 1-3)

  Van jövőnk!

  8 De ti ne féljetek a jövőtől,
  ne aggódjatok miatta!
  Hiszen én megmondtam nektek,
  régóta tudattam veletek,
  ti vagytok tanúim!
  Hát van-e más Isten kívülem?
  Nincs más Kőszikla,
  bizony, nincs!”

  (Ézsaiás 44: 8)

  Gyalázzák nevem!

  6 Tekintsetek fel az égre,
  nézzetek a földre körös-körül!
  Mindezek elmúlnak:
  az ég eltűnik, mint a füst,
  a föld pedig szertefoszlik,
  mint kopott ruha,
  lakói meghalnak és elenyésznek.
  De szabadításom örökre érvényes,
  és igazságosságom soha nem változik.”
  7 „Figyeljetek rám,
  akik ismeritek az igazságosságot!
  Hallgass rám, te nép,
  aki Törvényem szívedbe zártad!
  Ne féljetek azoktól,
  akik gyaláznak titeket!
  Ne essetek kétségbe szidalmaik miatt!

  (Ézsaiás 51: 6-7)

  Félek, hogy elfordult tőlem!>

  9 Mert úgy van ez, mint Nóé napjaiban:
  ahogy akkor megesküdtem,
  hogy Nóé özönvize többé nem borítja el a földet,
  úgy esküszöm most is,
  hogy rád többé nem haragszom,
  és nem büntetlek tovább.
  10 Hiszen még a hegyek sem maradnak örökké a helyükön,
  s a dombok is meginognak,
  de hűséges szeretetem irántad örökké megmarad,
  békességem szövetsége meg nem inog!”
  — mondja az Örökkévaló, aki rajtad megkönyörült.

  (Ézsaiás 54: 9-10)

  Összetörtek, kifosztottak

  11 „Te szegény város, akit viharok szaggattak,
  de senki sem vigasztalt!
  Nézd, én újjáépítelek!
  Zafírokból készítem alapjaidat,
  drágakövekre építem falaidat,
  12 rubinokkal ékesítem bástyáidat,
  gránátkővel kapuidat,
  drágakövekből készítem
  körös-körül falaidat.
  13 Fiaid mindannyian az Örökkévaló tanítványai lesznek,
  és békességük örökre bőséges marad.
  14 Gyökeret versz az igazságban,
  és megerősödsz benne rendíthetetlenül.
  Távol marad tőled minden pusztítás és romlás,
  gondolnod sem kell vele.
  Közeledbe sem jön a rettegés,
  nem kell félned tőle.

  (Ézsaiás 54: 11-14)

  Isten hordoz egész életünkön át

  4 Én vittelek, mikor születtél,
  és hordozlak, mikor megőszülsz.
  Én teremtettelek és visellek,
  hordozlak és megmentelek.
  5 Kihez hasonlítotok engem?
  Kivel akartok egyenlővé tenni?
  Kivel mértek össze?
  Kit akartok mellém állítani?
  Talán a bálványokat?
  6 Hiszen aki ilyet akar készíttetni magának,
  ötvös mestertől rendeli meg,
  kiszámolja erszényéből az aranyat,
  leméri az ezüstöt a mérlegen,
  hogy a mester istent készítsen neki,
  bálványt, amely előtt leborulva imádkozik.
  7 A bálványt vállukon hordozzák tisztelőik,
  majd leteszik — s az ott is marad.
  Még mozdulni is képtelen!
  Ha segítségért kiáltasz hozzá,
  nem válaszol, nem segít,
  szorult helyzetedből meg nem szabadít.

  (Ézsaiás 46: 4-7)

  AfroAmerikaiMosolygósArc

  Biztosan van gondolata ezekkel az igékkel kapcsolatosan! Szeretettel várom a hozzászólást a like gomb alatt!


  Privát üzenet küldéseTémajavaslat küldése
  Kapcsolatfelvétel