Akadálymentes gyülekezet

Romák és fogyatékos emberek a gyülekezetben

(vasárnap: a keresztény hitélet kihívásai – tematikus nap)

 

Mit gondol? Nehéz lehet annak a lelkésznek a dolga, aki roma, vagy sérült emberek beillesztésén munkálkodik egy gyülekezetben? Egy cikkel és egy pályázati felhívással bontanám ma ki ezt a témát.

 

 

ifj. Menyhárt András: 

Megoldások  –a siker felé

 

 ”   A Téma című hetilap január 2-i száma interjút közölt Jelenits István Széchenyi-díjas, piarista tudós-teológussal.
A sok között két gondolata jobban is megfogott.
Először is: „ma sem születnek rosszabb emberek”, valamint az, amelyet tanártársainak javasolt a diákokkal kapcsolatban: „nekünk is szeretni és tisztelni kell a diákot, nem csak fordítva.  Ha valaki nem így teszi a dolgát, inkább hagyja abba.”
   Mindezek segítettek számomra megérteni egy másik, talán még érzékenyebb témát, amely nem más mint a cigányság és a többségi társadalom egymáshoz való viszonyulása.
A Magyar Katolikus Rádió Sorskérdések, Kiútkeresők című január 24-i műsorában hála Istennek a megoldásról, a sikerről igyekezett meggyőzni minket, ámuló hallgatókat két elhívott, elkötelezett lelkületű hölgy. Az egyik a Harmat kiadó vezetője, a másik pedig egyetemi oktató, romológus.
Rögtön érződött kimondatlanul is, hogy a kiút azonnali kulcsszava: a sztereotípiák ledöntése.
Mint ahogy a piarista tudós is merte a diákok felé megfordítani a „labdát”, úgy itt is csodaszépen bontakozik ki az út: meg kell ismerni a cigányság csodálatos kultúráját, hitvilágával, művészetével együtt. Látnunk kell példátlanul gyönyörű festményeiket, ismernünk felfoghatatlan zenei talentumukat. Azt a semmihez sem hasonlítható lelki lendületet is, ahogy kannáikkal, kanalaikkal-szinte mindenkin „túlzenélve”-  képesek dicsőíteni az Istent. Ha van valami, ami igazán élesen az elmémbe vésődött, az a cigányok bizonyságtétele Krisztusról. Szenvedélyes és hegyeket mozgató.
Ezeket kéne nézni, és akkor megváltozna a világ.
Nem csak a szigethalmi és gyöngyöspatai tragédiáról szólna minden.
Sőt, ha a többségi társadalom másképp kezelné őket, valószínűleg nem lenne se „Szigethalom”, se” Gyöngyöspata”!
A többségi társadalom fogyatéka marad, ha a kulturális „építkezést” „ebbe – abba” az irányba nem kellően és nem „nulla évestől” végzi!”
 

 

 Pályázati felhívás

 

Lelkészek, gyülekezeti tagok figyelem! Ha valaki ismer olyan bevált gyakorlatot, mely a gyülekezetben működik a fogyatékos hívő emberek beépülésénél, akkor nekik szól az alábbiakban a mondandóm. Rendkívül hálás vagyok a barátnőmnek, hogy továbbította nekem ezt a pályázati lehetőséget. Nagyon fontosnak találom ugyanis azt, hogyha akadálymentesítés folyik bárhol, bármilyen szinten, az szakszerű legyen, ne félmegoldások szülessenek. Jó, ha erről kialakulhat egy párbeszéd. A felhívás szövegéből is látszik még egy picit, hogy hiányosak az információk, de a szándék a lényeg, hiszen éppen ezeket a hiányosságokat szeretnék pótolni. Az alábbi felhívást innen másoltam ide. Ha egy fizikai, vagy szellemi környezet nem akadálymentes, akkor sajnos egy gyülekezet tudtán és szándékán kívül kirekeszti híveit. Elég, ha csak az idősebb hívekre gondolunk, akik nehezen mennek fel a lépcsőn, rosszabbul látnak, vagy hallanak, ez egyáltalán nem távoli téma. Nagyon örülök a kezdeményezésnek!

 

„…mondta az ő szolgájának: menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. … hogy megteljék a házam.” Luk. 14.  21/b és 23/b.

 

Az MRE Szeretetszolgálati Iroda és a Magyar Református Szeretetszolgálat pályázatot hirdet „Jól működő gyakorlatok, megvalósult projektek gyülekezetek akadálymentesítésében” címmel.

 

„Az a gyülekezet, amelyiknek nincsenek fogyatékosai, maga fogyatékos.” (Juhász Zsófia)

 

2013. a Hitvallás éve lesz Egyházunkban, így ezen pályázat keretében a modern kori hitvallás egyik fontos szegmensét helyezzük előtérbe. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy testi vagy értelmi fogyatékkal élő testvéreink milyen lehetőségeket kapnak egy-egy gyülekezetben.

Olyan megvalósult projektek, gyakorlatok leírását várjuk a Kárpát-medence magyar gyülekezeteitől, melyek segítségével az akadályozott testvérek is esélyt kapnak arra, hogy a gyülekezeti alkalmakon részt tudjanak venni, a közösség aktív tagjai lehessenek. Milyen nekik szánt külön alkalmakat tartanak, hogyan vannak közösségben az ép testvéreikkel, milyen módon segít a gyülekezet a helyzetükön, hogyan tudnak ők segíteni, aktív részeseivé válni a közösségüknek?

Kérjük a tisztelt pályázókat arra, hogy a teljes folyamatot mutassák be: hogyan kerültek látókörükbe a sérült emberek? Hogy sikerült őket a gyülekezetbe behozni? Mik voltak a beilleszkedés nehézségei? Hogy végezték az érzékenyítést?

A pályázat célja a jól működő gyakorlatok, modellek összegyűjtése és bemutatása egy készülő konferencia keretében, melyet 2013 márciusára tervezünk. A legjobbakat honlapon is publikáljuk. Fontosnak tartjuk, hogy a szolgálatot végzők egymás hite által megerősödjenek, a gyülekezetek pedig hasznos tapasztalatokat szerezhessenek saját szolgálatuk építésére, erősítésére.

 

Formai és tartalmi követelmények:

A pályázat hossza maximum 5 oldal legyen (kb. 15000 karakter szóközökkel együtt). A pályázatban szerepeljen, hogy mióta működik a gyülekezetben a bemutatott modell. A pályázatot beadhatja a lelkipásztor vagy bármely gyülekezeti tag, ez utóbbi esetben a lelkész aláírása is szükséges. A pályázat minőségét és értékét erősítheti, ha a pályázó, miután ismerteti a gyakorlatot, annak eredményeiről, gyülekezetépítő hatásáról is beszámol. 

Kérjük, hogy a pályázat beadásához pályázati adatlapot mellékeljenek, amelyet megtalálnak ITT. További mellékletek csatolása nem szükséges.

 

Pályázatok bírálata, döntéshozatal, díjak:

A határidőre benyújtott pályázatot a Szeretetszolgálati Iroda által felkért bíráló bizottság minősíti és hoz döntést a pályázat eredményéről.               

I. díj: 150.000,- Ft.             II. díj: 100.000.-Ft.      III. díj: 50.000.-Ft. 

 

A pályázat benyújtásának határideje (postára adás dátuma): 2013. január 31.

on-line határidő: 2013. január 31. 17:00.   

Beadási címek: MRE Szeretetszolgálati Iroda, 1146 Budapest, Hungária krt. 200. ill. vad.lilla@jobbadni.hu

További felvilágosítás:  Vad Lilla

Telefon: 06-1-460-0747 Mobil: 06-30-678-7355  Fax: 06-1-460-0747, e-mail: vad.lilla@jobbadni.hu